Tag Archives: rüyada hademe olduğunu görmek

Rüyada Hademe Olmak

Rüyada hademe olmak, çok ağır bir işle karşı karşıya olduğuna delâlet eder. Bazı yorumculara göre de, rüyada hademe olmak, halkın ileri gelenlerinden biri olduğu­na ve insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışma­ları olan birisine işâret eder denmiştir. Çünkü peygambe­rimiz, “Halkın efendisi (ulusu) onların hizmetinde bulunan kişidir” buyurmuştur. Rüyada hademe olmak islami rüya tabircilerine göre bu şekillerde yorumlanır.