Tag Archives: rüyada hademe görmek

Rüyada Hademe Olmak

Rüyada hademe olmak, çok ağır bir işle karşı karşıya olduğuna delâlet eder. Bazı yorumculara göre de, rüyada hademe olmak, halkın ileri gelenlerinden biri olduğu­na ve insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışma­ları olan birisine işâret eder denmiştir. Çünkü peygambe­rimiz, “Halkın efendisi (ulusu) onların hizmetinde bulunan kişidir” buyurmuştur. Rüyada hademe olmak islami rüya tabircilerine göre bu şekillerde yorumlanır.