Tag Archives: kaza namazı nasıl kılınır

Namazların Kaza Gerektiren Sebepleri Nelerdir?

Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselam) bu husustaki ifadesi şöyledir: “Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı namazın vaktidir.” Vaktinde kılınamamış olan beş vakit farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip olur. Sünnet namazlar, kural olarak, kaza edilmez. Bununla birlikte sabah namazının sünneti farzı… Read More »

Namazların Kazası Nasıl Olur?

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda”, namazda oluşan herhangi bir eksiklik sebebiyle aynı namazı vakti içinde tekrar kılmaya “iade”, vaktinden sonra kılmaya ise “kaza” denir. Vaktinde kılınamayan namaza “fâite” (çoğulu fevâit) denir. Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” anlamındaki fâite kelimesinin kullanılmış olması, bir Müslüman’ın namazı kasten terk etmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma ve… Read More »

Namazı Kazaya Bırakmak

Namaz bile bile kazaya bırakılır mı? Namazı bile bile ve özürsüz olarak terketmek en büyük günahlardandır. Zaten İmam Zehebî büyük günahları anlattığı müstakil kitabında, namazı terketmeyi dördüncü büyük günah olarak sayar. Rasulüllah Efendimizin namazı “dinin direği” olarak nitelemesi, onun değerini anlatan en veciz ifadedir. Kuran-ı Kerimde namazdan “iman” diye sözedilmiştir. Bu yüzden bir müslüman namazım… Read More »

Kaza Namazı

Hanefi Mezhebine göre, üzerinde namaz borcu olan kimselerin, kaza namazı kılmaları beş vakit namazın farzlarından önce ve sonra kılınmakta olan revatib sünnetleri ile, teravih, duha ve teşbih namazı gibi kılınması hakkında Rasûlüllah (s.a.v.)’in emir ve tavsiyesi olan namazlar müstesna, nafile kılmalarından efdaldir. Yani üzerinde, namaz borcu olanlar, kaza kılmak bahanesiyle revatip olan sünnetleri terketmezler. Hem… Read More »

Kaza Namazı ile İlgili Sorular – 3

1.Kaza namazlarının kılmış şekli? Bir namaz kaza edilmek istendiğinde: Önce ikamet getirilir, sonra kaza edilecek namazın her biri için ayrı ayrı niyeti yapılır. Vakit namazının dışında birden fazla kaza namazı kılınacak olursa; önce bir defa ezen okumak, sonra da her namaz için ikamet getirmek sünnettir. 2. Kaza namazına nasıl niyet edilir? Kazaya kalan namaz biliniyorsa… Read More »

Kaza Namazı ile İlgili Sorular – 2

1. Sefer halinde iken kılınmayan dört rekâtlı bir farz namaz, seferde veya seferden döndükten sonra kaza edilirken kaç rekât kılınır? Sefer halinde iken kılınmayan dört rekâtlı bir farz namaz, seferde veya seferden döndükten sonra kaza edilirken yine kısaltılarak, iki rekât olarak kaza edilir. Bunun gibi, sefer hali dışında kazaya bırakılan dört rekâtlı farz namaz da,… Read More »

Kaza Namazı ile İlgili Sorular

1. Namazlarda eda ve kaza ne demektir? Farz veya vacip her hangi bir namazın, kendine has, özel vaktinde kılınmasına eda, vaktinde kılınmayıp daha sonra kılınmasına da kaza denir. 2. Kazaya bırakılan namazdan dolayı tevbe etmek gerekir mi? Namazları vaktinde kılmak; Allah’ın emridir, farzdır. Bu farzı vaktinde yerine getirmeyen büyük vebal altına girer. Bu ise tevbe… Read More »