Tag Archives: imanın şartları 6

İmanın Şartları İle İlgili Sorular -2

1- VAHDANİYET NE DEMEKTİR? Vahdaniyet: Birlik, yalnızlık, benzeri olmamak manalarına gelir. Arttımamak, parçalanmayı kabul etmemek ve eksilmeyi reddetmek gibi manaları da ifade edebilir. Bu sıfatı taşıyana vahid denir. Yüce Allah, Vahid’dir, zatında ve sıfatında birdir, benzerden uzaktır. 2- SIFAT-I ZATİYE KAÇTIR? Sıfatı Zatiye: 1 .Hayat 2. İlim 3. Semi 4. Basar 5. İrade 6. Kudret… Read More »

İmanın Şartları İle İlgili Sorular

1- İMANIN ŞARTI KAÇ TANEDİR? İslam Dininde inanılması, tasdik edilmesi gereken ve dince zaruri şeyler olarak sayılan altı temel esasa, imanın şartları diyoruz. İmanın altı şartı vardır: Allah’a inanmak. Meleklere inanmak. Kitaplara inanmak. Peygamberlere inanmak. Ahiret gününe inanmak, Kaza ve Kadere inanmak. 2- İMANIN ŞARTLARINDAN BİRİNİ İNKAR EDENİN HÜKMÜ NEDİR? Yukarıda saymış olduğumuz, imanın altı… Read More »

İmanın Şartları

Sözlük anlamı olarak iman mutlak tasdiktir. Yani, “bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak” demektir. İmanın islami manası ise, “Allah (cc)’ın varlığına ve bir­liğine iman edip, Hz. Muhammed’in (sav) O’nun rasûlü olduğunu ve bildirdiği şeylerin tümünün doğruluğunu kalp ile tasdik etmek”tir. İmanın şartları bulunmaktadır.İslamiyette imanın şartları 6 tanedir. İmanın şartlarını şöyle sıralayabiliriz; Allah’a iman, Meleklere… Read More »