Tag Archives: hayır

Hayırda Yarışmak

Hayırda yarışmak iyilik yapanlara gıpta et­mek günah değil aksine Yüce Allah hayırda ya­rışmayı emrediyor. Ayrıca şu ayette buyurulur ki: “İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.” İslam’da hasetlik (kıskançlık) yasaktır. Allah ve Rasulü yasak etmiştir. Çünkü kıskançlık mü’­minin dünya ve ahiret görüşüne zıddır. Hayır yapmak, iyilikte bulunmak ise mü’mi­nin şerefli karakteridir. Bu şerefli meziyet… Read More »