Tag Archives: hafız

Kur’an ve Korunması

Kur’an ise Peygamberimiz Muhammed (sav)’e gönderilmiştir. Vahiy (melek, Cebrail) vası­tası ile Allah tarafından gönderilmiştir. Bu vahiy, bazen insan suretinde, bazen de arı uğultusu, çan sesi gibi sesler getirdi. Birkaç defa da Cebrail kendi suretinde gelmiştir. İnsan suretinde de gelirdi. Ekseriya Allah Rasulü’nün ashabından Dıhyetü’l Kelbî suretinde gelirdi. Arı uğultusu, çan sesi gibi acaip sesler içinde… Read More »