Tag Archives: cihat

Cihat Nedir ?

Cihat nedir ile ilgili Ayet: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol ara­yın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide; 35) Cihat nedir ile ilgili Hadis: “(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ila-yı kelimetul- lah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur.” (Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 21) Cihat nedir ile… Read More »