Cihat Nedir ?

By | 26 Mart 2014

cihat nedir

Cihat nedir ile ilgili Ayet: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol ara­yın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.”

(Maide; 35)

Cihat nedir ile ilgili Hadis: “(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ila-yı kelimetul- lah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur.”

(Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 21)

Cihat nedir ile ilgili Hikâye:

Allah Yolunda Cihad!

Ebû Said (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) bir gün şöyle dedi: ‘Kim Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak Muhammed’den razı ise ona cennet vacib olmuştur.’ Bu söz hayretime gitti ve: ‘Ey Allah’ın Resulu, bir kere daha tekrar eder misiniz?’ dedim. Aynen tek­rar etti ve arkadan da şunu söyledi: “Bir başka şey daha var ki, Allah, onun sebebiyle, kulun cennetteki makamını yüz derece yüceltir. Bu de­recelerden ikisi arasındaki uzaklık sema ile arz arasındaki mesafe gibi­dir.” Ben: “Öyleyse bu nedir?” dedim. Şu cevabı verdi: “Allah yolünda ci­had, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad!”