Şüpheli Şeylerden Kaçınmak ile İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

supheli-seylerden-kacinmak-ile-ilgili-hadislerNu’mân ibn Beşîr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Nu’mân, iki parmağıyla kulaklarına uzanıp- Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim:

– ‘Doğrusu helal belli, haram da bellidir. (Fakat) bunların arasında (helal mi, haram mı olduğu belli olmayan bazı) şüpheli şeyler vardır ki, insanlardan bir çoğu, onları bilmez. Buna göre kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış demektir. Kim de bu şüpheli şeylere dalarsa, harama dalmış olur. Korunan bir yerin etrafında hayvan otlatan çobanın hayvanlarını oraya kaçırmasının çok yakın olması gibi.

Dikkat edin ki! Her hükümdarın bir korusu vardır.

Dikkat edin ki! Allah’ın korusu ise haram kıldığı şeylerdir.

Dikkat edin ki! Bedende bir et parçası vardır ki, bu parça işe yarayışlı olursa, bütün beden yarayışlı olur. Eğer (bu parça) bozuk olursa, bütün beden bozuk olur.

Dikkat edin ki! Bu (parça), kalptir.”

(Buhârî, İman 39, Büyü’ 2; Müslim, Müsakat 107 (1599); Ebu Dâvud, Büyü’ 3 (3329, 3330); Tirmizî, Büyü’ 1 (1205); Nesâî, Büyü’ 2; İbn Mâce, Fiten 14 (3984); Ahmed b. Hanbel, Müsned,4/267, 271)