Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duası

By | 8 Ekim 2014

abdulkadir-geylani-hz-duasiBismillahirrahmanirrahim
Alemlerin rabbi rahman ve rahim Allah’a, hamd olsun, O din gününün tek sahip ve hakimidir. Allah’ım, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi nimet verdiklerinin o doğru yoluna ilet, gazab ettiğin ve sapıtmışlarmkine değil.Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O’na salat ve selam edin.Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, ve O’nun yakınlarına ve arkadaşlarına salat ve selam et ve onları bereketlendir.Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olup, yücedir. Onların nitelendirdik¬leri şeylerden uzaktır. Gönderilen Peygamberlere selam olsun. Alemlerin rabbi yüce Allah’a hamdolsun.
Salat ve selam sana Ey Allah’ın resulü.
Salat ve selam sana Ey Allah’ın sevgilisi
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Peygamberi
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Yakın Dostu
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Temiz kulu
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Velisi
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Yarattığı en hayırlısı
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Arşının nuru
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Vahyinin Emini
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Zinetlendirdiği
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Şereflendirdiği
Salat ve selam sana Ey Allah’ın Keremlendirdiği
Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam Salat ve selam
Allah’ın, meleklerinin, nebilerinin, resullerinin, arşını taşıyanların ve ya-rattıklarının hepsinin salatı, efendimiz Muhammed’in, O’nun yakınları ve bütün arkadaşlarının üzerine olsun.
Allah’ım, Efendimiz, Efendimiz Muhammed’e, Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelen nebi ve resullere rahmet et. Allah’ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.
Allah’ım ruhlar içerisinde efendimiz Muhammed’in ruhuna rahmet et. Cesetler içerisinde Efendimiz Muhammed’in cesedine rahmet et. Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed’in kabrine rahmet et. Onun yakınlarına ve arkadaşlarına rahmet et ve kendilerine selamette kıl.
Allah’ım, öncekiler ve sonrakiler içinde ve Mele-i A’la’da efendimiz Muhammed’e din gününe kadar rahmet et.
Allah’ım, selam ve tazimlerimizi O’nun ve ev halkının ruhlarına ulaştır.
Ey kalplerin hekimi ve ilacı, bedenlerin esenlik ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e rahmet eyle. O’nun yakınları ve arkadaşlarına da salat ve selam et.