Şuf’a İle İlgili Hadisler

By | 11 Kasım 2014

sufaCâbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: Eğer yolları bir olduğu zaman komşu gaipse beklenir.”

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Komşu olan, komşusunun evine, satılığa çıkarıldığı zaman diğerlerinden daha hak sahibidir.”

“Ortak, şuf’a hakkına sahiptir. Şuf’a hakkı, her şeyde vardır.”

Semure (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: