Söz Taşımamanın Sünneti

By | 11 Şubat 2015

Söz Taşımamanın SünnetiSöz Taşımamanın Sünneti

“O halde çok yemin edip duran alçaklara, insanların arkasından konuşanlara ve aralarını açmak için söz geti­rip götürenlere, hayra engel olan saldırgan günahkarlara itaat edip uyma..” (Kalem, 10-12)

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen ve dediklerini kayda geçiren bir melek bulunmasın.” Kaf, 18)

Huzeyfe -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “İn­sanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez.”

İbni Abbas -Allah onlardan razı olsun- şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem yanından geçmekte ol­duğu iki kabir hakkında şöyle buyurdu:

“Bu iki kabirde yatan kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azab görüyorlar. Aslında günahları büyüktür. Biri koğuculuk (İnsanların arasını açmak için laf getirip götü­ren) yapardı, diğeri ise idrarından sakınmaz ve iyice temizlenmezdi.” (Buhari, Vudu 55. Müslim, Cenaiz 82) ğine göre Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: “Size el-adh kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O insanların arasını bozmak için laf taşımak demektir.” (Müslim, Bir 102)