Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemeği Yemediği Takdirde Nasıl Dua Edeceği

By | 7 Ağustos 2014

kuran

 

sofraEbû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallâhı aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

“Biriniz yemeğe davet edildiği zaman gitsin; şayet oruçluysa yemek sahibine dua etsin; oruçlu değilse yesin.”

 

Açıklama:

Davet vermek, verilen davete gitmek önemli bir İslâm geleneğidir. Zira di nimiz cuma ve bayram namazları gibi bazı ibadetler ve düğün, dernek gibi baz gelenekler vesilesiyle müslümanları bir araya getirmeyi, böylece onları birliğin vt beraberliğin şuuruna erdirmeyi uygun görmüştür.

Resul-i Ekrem Efendimiz yemek davetlerine gidilmesini tavsiye etmiş, hiçbiı mazereti olmadığı halde gitmeyen kimselerin “Allah’a ve Resûlü’ne karşı gelmi; sayılacaklarını” belirtmiştir. Muhtelif vesilelerle müslümanların bir araya gelip kaynaşmasını arzu eden Sevgili Peygamberimiz, velime denilen düğün yemek­lerine ayrı bir önem vermiş ve “Biriniz düğün yemeğine davet edildiği zamar mutlaka gitsin” (Buhârî, Nikâh 71) buyurmuştur. Onun bu konudaki titizliğin bilen ve yaptığı her işi aynen yapmaya gayret gösteren sahâbîsi ve kayın bira­deri Abdullah İbni Ömer, düğün yemeklerine ve diğer davetlere oruçlu olduğu zamanlarda bile mutlaka gitmiştir (Buhârî, Nikâh 74). Konumuzun başlığı ve Resul-i Ekrem Efendimizin buyruğu da bunu göstermekte, oruçluyken bile ye­mek davetine gidilmesi tavsiye edilmektedir.

Bir kimse kefaret orucu gibi farz veya vâcip bir oruç tutuyorsa, onu elbette bozmayacak, davete katılacak ve yemek veren kimseye dua edecektir. Tuttuğu oruç nafile bir oruç ise, orucunu bozup bozmamak tamamen kendisine kalmıştır. Gittiği yerin havasına uyarak orucunu bozup ikram edilen yemeği yemesi, boz­duğu orucun yerine daha sonra bir oruç tutması uygundur. Hatta orucunu boz­madığı takdirde davet sahibi gücenecekse, orucunu bozup yemeği yemesi daha münasip olur. Daha sonra oruç tutmak kendisine zor gelen kimselerin, davete gitmekle beraber oruçlu olduğunu söyleyerek bir kenarda oturması ve yemek sahibine hayırlı ve mübarek olsun diye dua etmesi de mümkün görülmüştür.

Oruç tutmayanlar ise, canları çekmese veya mideleri müsait olmasa bile, birkaç lokma yiyerek davet sahibini memnun etmelidirler.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Yemeğe davet edilen kimse, oruçlu bile olsa mutlaka davete katılmalıdır.

2. Tuttuğu oruç bozulmaması gereken farz bir oruçsa, yemekte bulunmalı ve yemek sahibine hayır dua etmelidir. Nafile oruç tutuyorsa, duruma göre hareket etmelidir; yemediği takdirde davet sahibi gücenecekse, orucunu bozmalı, yerine sonradan bir oruç tutmalıdır.