Şirk Olan Rukye

By | 17 Kasım 2014

GizliŞirktenKurtulmakİçinŞirk Olan Rukye: Allah Teâlâ’dan başkasına dua ederek, sığınarak hep yardım dilenerek yapılan rukye, şirktir. Meleklerin, peygamberlerin, cinlerin ve benzeri varlıkların isimleriyle rukye yapmak gibi… Bunların tamamı Allah Teâlâ’ya şirk koşmaktır. Nitekim Rasûlullah (sallalâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Efsun, nazarlık boncuklar, ve muhabbet için yapılan muhabbet muskaları şirktir” (Ebu Davud, Tıb 17; İbn Mace Tıb, 39; Ahmed b. Hanbel, 1/381). Yine; “İçinde şirk bulunmayan şeyle rukye yapmakta bir kötülük yoktur” (Müslim, Selam 64) buyurmaktadır.
İbn Hacer bu konuyu şöyle açıklamaktadır: “Bazı rukyelerde şirk bulunmaktadır. Çünkü onu yapanlar kendilerine dokunan zararı defetmek ve bir sığınak elde etmeyi Allah’tan başka kimselerden istemektedirler”.
Müslüman, tamamıyla Allah Teâlâ’ya tevekkül etmekten başka şeylerden fayda dilemez. Nitekim Rasûlullah (sailailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak Cennete girecektir. Onlar, efsun yapmayanlar, teşe’um etmeyenler, vücudlarmı dağlamayan- lar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir” (Buhârî, Tıb 17; Müslim, İman 372). Kendiliğinden, istenmediği halde müslüman kardeşine rukye yapması bunun dışındadır. Bu Rasûlullah (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in şu hadisine göre müstehaptır. “İçinizden her kim kardeşine yardım etmeye güç yetiriyorsa bunu yapsın”