Sıla-i Rahim/Akrabalık Bağı

By | 17 Kasım 2014

sut-akrabaligiHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Rahim/akrabalık, Arşa asılmış vaziyette: ‘Benimle bağ kurana Allah da bağ kursun. Benimle bağı koparana Allah da onunla olan bağı koparsın’ der.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Rahim/akrabalık, sık ağaçların birbirine girmiş kökleri gibidir. Rahman (isminden) alınmıştır. Bundan dolayı Allah, (Rahman’a hitaben):
– ‘Kim seninle olan bağı sürdürürse ben de onunla bağımı sürdürürüm. Kim de seninle olan bağını koparırsa ben de onunla olan bağımı keserim’buyurdu.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Her kim rızkının bollaştırılmasını yada ecelinin geri bırakılması kendisini sevindirirse akrabalık bağını korusun.”Hadis, akrabalık bağının rızkı artıracağına, eceli geciktireceğine delalet etmektedir.
Burada karşımıza hemen meşhur soru çıkar: Eceller ile rızıklar takdir edilmiştir. Onlar ne artar, ne de eksilir. Çünkü yüce Allah: “Ecelleri geldiği zaman ne bir an geri ve ne de bir an önceye alınırlar” buyurmuştur.
Alimler, bu soruya birkaç şekilde cevap vermişlerse de bunlar içerisinde en sahih olan görüş şudur:
Ecelin fazla olması, ömrün bereketiyle ve sahibini hayırlı işlere muvaffak kılmakla olur. Bu suretle kişi, kısa ömürde, başkalarının uzun ömürlerinde yapamadıkları hayırlı işleri yapar, onlardan çok yaşamış gibi olur.
Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Akrabayla ilişkiyi karşılıklı olarak sürdüren kimse gerçekten akrabalık ilişkisini sürdüren demek değildir. Asıl akrabalık ilişkisini sürdüren, akrabalık ilişkisi kesildiği halde bu ilişkiyi sürdüren kimsedir.”