Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet

By | 16 Nisan 2014

Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet Arapçası

Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet

Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet ‘ in Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

Ve ilahüküm ilahün vahid. La ilahe illa hüve’r-Rahmanü’r- Rahim. İnne fi halkı’s-semavati ve’l-ardı vahtilafi’l-leyli ve’n- nehari ve’l-fülki’lleti tecri fi’l-bahri bimayenfe’u’n-nase ve ma enzelellahü mine’s-semai minmain feahya bihi’l-arda ba’de mevtiha ve besse fihamin külli dabbetin ve tasrifi’r-riyahi ve’s-sahabi’l-müsahhari beyne’s-semai ve’l-ardı le-ayatin li- kavmin ya’kılun.”

 Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet ‘in Anlamı: “Rahman Rahim olan Allah’ın adı ile.

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O, Rahman’dır. Rahim’dir. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışın­da, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gök­yüzünden indirip kendisiyle ölü toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette dü­şünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara,2/163-164)