Sihir Yapmak

By | 4 Aralık 2014

Büyü-ve-Sihir-Tesir-Etmemesi-İçin-Okunacak-DualarEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur. Sihir yapan kimse Allah’a şirk koşmuş olur. Kim de (nazarlık ve benzeri) bir şey takarsa taktığı o şeye havale edilir. (Böylece Allah’ın himayesinden çıkmış olur.)”

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın zikrettiği dışında yıldızlar (=Astroloji) ilminden bir bölüm alan kimse, sihirden de bir bölüm almış olur. Müneccim, kahindir. Kahin, sihirdir. Sihirbaz da kafirdir.”

Ebu Dâvud, Tıb 22 (3905); İbn Mâce, Edeb 28 (3726); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/227, 311)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Helak edici yedi şeyden sakının!’ buyurdu. Ona:

– ;Ey Allah’ın Rasulü! Onlar nelerdir?’ diye soruldu. O da:

– ‘1. Allah’a şirk koşmak, 2. Sihir yapmak…. ‘ buyurdu.”