Seyyidül İstiğfar Duası

By | 20 Ocak 2014

Seyyidül İstiğfar Duası

seyyidül istiğfar

 

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu: “Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni,ve ene ‘abdüke, ve ene ala ahdike ve va’dike m’esteta’tü. Euzü bike min şerri ma sana’tü, ebuü leke bi- ni’metike ‘aleyye ve ebuü leke bi-zenbi,fağfir li fe-innehu la yağfirü’z-zünube illa ente.

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarat­tın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ede­rim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çün­kü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.” (Buhari, De’avat,2, 15;Ebu Davud,Edep, 101 ;Tirmizi,De’avat, 15;Nesai, İstiaze, 57; İbn Mace, Dua, 14)

Seyyidül İstiğfar Duası ile ilgili bilgi: Peygamberimiz bu duayı okuyan kişinin (gereğini yerine getirmek koşuluyla) cennete gireceğini haber vermiştir. Hz.Şeddad b. Evs(r.a.) Peygamberimizin bu duayı ‘duaların efendisi’ olarak nitelediğini söyler. Sabah veya akşam ölmeden evvel okuyan cennete girer der.