Rüyada Ebe Görmek

By | 20 Ocak 2014

rüyada ebe görmekRüyada ebe ve ebe görevi yapan (doğum yaptıran) birini görmesi hayırlıdır. Bu rüyâ, hayır ve bereket olarak tâbir olunmuştur. Rüyâda görülen ebenin genç olması, orta yaşlı olmasından işâret ettiği yorumca daha büyük hayra işâret eder, demiştir rüyâ yorumcuları. Bu tâbir ve yorum­culara göre, rüyâda görülen ihtiyâr ve çirkin görünümlü bir ebe görmek, hayırlı değildir şeklinde yorumlanmıştır.

• Bazı rüyâ tâbir ve yorumcularına göre; rüyada ebe görmek, hâmile olan bir kadını acı ve ıstırabından kurtardığı içindir ki, bu rüyâ, sö­züne sâdık, cömert ve hayırsever bir zâta işârettir. Bu ne­denle rüyâda evine bir ebenin geldiğini gören kişinin rüyâsı, onun (rüyayı görenin) cömert ve yardımsever bir kimse­den hayır ve menfaat göreceğine işâret olarak yorumlanır.

  •  Hâmile bir kadının rüyâda ebe görmesi, uysal ve güzel bir kız çocuğu dünyaya getireceğine işâret olarak yorumlanır.
  •  Bir erkeğin rüyâda ebe görmesi, eğer hanımı hâmile ise, uy­sal ve ağırbaşlı, sâkin bir erkek çocuğu olacağına işârettir.