Selim Sabit Efendi’nin Rehnüma-i Muallimine Pedagojik Bir Yaklaşım

By | 23 Nisan 2015

Selim Sabit Efendi'nin Rehnüma-i Muallimine Pedagojik Bir YaklaşımSelim Sabit Efendi’nin Rehnüma-i Muallimine Pedagojik Bir Yaklaşım

Yazar (3-6) yaş gurubu çocuklardaki zihinsel gelişime dik­kat çekerek, ahlak ve adaba dair soyut olan şeylerin öğretiminde hüsn-i imtisal (örnek olma) ya özen gösterilmesinin önemi­ni vurgulamaktadır. Bu vurgulama, bu yaş gurubu çocuklar­da öğrenim metodu olarak taklidin etkinliğine işaret etmektedir.

Yazar altı yaşından itibaren sıbyanın (çocuğun) bedeni ve zihni gelişim itibariyle, öğrenime hazır olduklarını başka bir deyişle öğretime başlama yaşını altı olarak belirlemektedir. Gü­nümüzde öğretime başlama yaşı tartışmalarını esas aldığımız­da, müellifin bu konudaki ileri görüşlülüğünü de ifade etme­miz gerekir.