Selam Vermek

By | 18 Kasım 2014

Selam Vermenin AdabıEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birisi, bir meclise vardığı zaman oradakilere selam versin. Eğer orada oturması gerekiyorsa otursun. Daha sonra kalktığında yine selam verip oradan ayrılsın. Çünkü ilk verdiği selam, sonraki verdiğinden daha gerekli değildir/aynıdır.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Sizden birisi din kardeşiyle karşılaştığı zaman ona selam versin. Eğer aralarına bir ağaç, duvar veya (iri) bir taş girerde onu kardeşinden ayırır, sonra da onunla karşılaşırsa ona yine selam versin.”
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana:
– Çocuğum! Ailenin yanma girdiğin zaman selam ver. Bu, hem senin için ve hem de ev halkın için bereket olur’ buyurdu.”
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Enes b. Mâlik, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Enes: ‘Pey-gamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’de bunu yapardı’ dedi.”
Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! İki kimse karşılaştığında onların hangisi daha önce selam verecektir?’ diye soruldu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Onlardan Allah’a en yakın olan kimse’ diye cevap verdi.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Binil olan kimse, yürüyen kimseye; yürüyen kimse, oturan kimseye ve

“Bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘İslam’ın hangi davranış modeli daha hayırlıdır?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Yemeği yedirmen ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir’
buyurdu.”
Hadisin metninde geçen “eyyu’l-İslam” hangi İslam kelimesinde İslam kelimesinden önce gizli bir hisâl/hasletler kelimesi mevcuttur. Haslet ise ahlâk, huy ve model demektir. Bu takdirde cümlenin anlamı, “ İslam’ın getirdiği ahlâk esaslarından en hayırlı olanı hangisidir’ manasına gelmektedir.
Soruyu soran kimsenin, kim olduğu geçmiyorsa da Ebu Zerr olduğu ileri sürülmüştür.
İnsanların birbirlerini sevip saymaları, İslam nizamının temelini oluşturan; yemek yedirmek, selamı yaymak ve birbirine hediye göndermek gibi şeylere teşvik etmiş, bunların zıddı olan küsme, röntgencilik, dedikodu, ikiyüzlülük gibi kötü hususları yasaklamıştır.
Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in burada en hayırlı huy/ahlâk olarak yemek yedirmek ve her Müslümana selam vermekten bahsetmesi, gerçekten bu iki huyun en hayırlı huylar olduğundan değildir. Bu soruyu soran kimsenin bunları hakkıyla yerine getirmediğini bildiğindendir. Çünkü Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) burada muhatabının durumuna göre cevap vermiştir.
Aynca günah işleyen kimselere günah işlediği sırada ve Kur’an okuyana, namaz kılana, vaaz veren kimseye, ilim müzakeresinde bulunan kimselere selam verilmez.