Salât Nedir?

By | 19 Kasım 2014

iskatı-salat-ve-devri“Salât”, rahmet ve duâ anlamına gelmektedir. Burada salât, hem Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e ve hem de onun aile halkına yapılmaktadır. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e salât getirilmesinin nedeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
Namaz dışında Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e salavat getirmenin hükmü ihtilaflıdır. Hanefiler, bu konuda Ahzab: 33/56 ayetini göz önünde bulundurarak ömürde bir defa salavat getirmenin farz, bunun dışında her anıldığında salavat getirmenin vacip ve mecliste birkaç defa anıldığında her defasında salavat getirmenin müstehab olduğu görüşündedir.