Salat-ı Münciye Duası

By | 24 Eylül 2014

Erkek İtaatkar Ailesi İçin Dua EtmelidirDuanın Arapçası :

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâli vel âfât* Ve takdıy lenâ bihâ cemiy’al hâcât* Ve tütahhirunâ bihâ min cemiy’ıs seyyiât* Ve terfeunâ bihâ a’led deracât* Ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti fil hayâti ve ba’del memât* Bi rahmetike yâ erhamer râhımin* Hasbünallâhü ve nı’mel vekil* Nı’mel Mevlâ ve nı’men nesıyr*

Meal-i Şerif:
Allahım! Efendimiz, Seyidimiz, Muhammed’e, bizi tabii afetlerden, salgın hastalıklardan bütün korkunç hadiselerden koruyan, bütün hacetlerimizi O’nun hürmetine ihsan eden, bizi bütün kötülüklerden temizleyen, Senin katında en yüksek dereceye O’nunla yükselinilen, bu dünyada ve öldükten sonra bütün hayırlara, en yüksek amaçlara O’nunla ulaşılan salatmla, duanla O’na salat eyle! Bize Allah yeter, O ne güzel vekil ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.
Kimki Salat- Münciye’yi Salih bir niyet ile okursa Allah onun ne niyete okudu ise niyetini kabul eder.
Kim hapisteki kişi için onbin kez okursa tutukluluktan kurtulur.