Şafiî Mezhebine Göre Tilavet(Okuma) Secdesi

By | 16 Ekim 2014

tilavet-secdesi-ile-ilgili-sorular1. Tilavet secdesini kimler yapar ve bu secdenin hükmü nedir?

Kur’an-ı Kerim’de 14 yerde geçen secde ayetini okuyan veya dinleyen kimselerin tilavet secdesi yapması sünnet-i müekkededir.

2. Kur’an’da secde ayetleri kaç yerde ve hangi surelerde geçmektedir?

Kur’an’da 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bu sureler: A’raf, Ra’d, Nahl, İsra, Meryem, Furkân, Nemi, Secde, Fussilât, Necm, înşikâk ve İkra’ surelerinde birer secde, Hac suresinde ise iki secde vardır.

3. Namaz haricinde tilavet secdesi nasıl yapılır?

Namaz haricinde tilavet secdesi yapacak kimse; niyet edip ellerini kaldırarak iftitah (başlama) tekbiri alır ve secdeye vararak bir defa secde yapar. Sonra oturup selam verir. Namazda ise; niyet getirmeden ve el kaldırılmadan tekbir alıp secdeye varılır.

4. Tilavet secdesinin rükûnları kaçtır ve nelerdir?

Tilavet secdesinin rükûnları üçtür . Bunlar:

1. Niyet etmek.
2. îftitah (başlama) tekbiri almak.
3. Selam vermek.