Şafiî Mezhebine Göre Teyemmümü Bozan Şeyler

By | 15 Ekim 2014

safii-mezhebine-gore-teyemmum1. Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

Teyemmümü bozan şeyler şunlardır:

1. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.

2. Namaza girmeden suyu görmek.

3. Suyu kullanmaya muktedir olmak.

4. îrtidat etmek yani dinden çıkmak