Şafiî Mezhebine Göre Orucun Bozulup Bozulmaması

By | 21 Ekim 2014

oruç tutmak1. Suya dalıp yıkanan kimsenin ağzına veya kulağına su kaçarsa orucu bozulur mu?

Bozulmaz.

2. Yemek pişiren biri, tuzun durumunu öğrenmek için yutmadan tadına bakarsa orucu bozulur mu?

Bozulmaz.

3. Kulağa ilaç damlatmak orucu bozar mı?

Kulağa ilaç ve su damlatmak orucu bozar. Zira kulak, şer’an mide mesabesindedir.

4. Kusmak orucu bozar mı?

Boğazına geri dönmese bile, kasten kusmak orucu bozar. Fakat isteği haricinde kusarsa veya oruçlu olduğunu unutarak kusarsa orucu bozulmaz.

5. Oruçlunun zevcesini öpmesinin hükmü nedir?

Oruçlu bir kimsenin, zevcesi dahi olsa, şehvetini tahrik edecek şekilde öpmesi haramdır.

6. Bilerek yemek içmek veya cinsi münasebette bulunmakla oruç bozulur mu?

Bozulur. Bunları unutarak yaparsa orucu bozulmaz.

7. İhtilam olan kimsenin orucu bozulur mu?

Bozulmaz.