Şafiî Mezhebine Göre Oruç Kimlere Farzdır?

By | 21 Ekim 2014

oruc-ile-ilgili-sorular1. Oruç kimlere farzdır?

Orucun farz olmasının şartları şunlardır:

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı olmak.
3. Erginlik çağma girmiş olmak.
4. Oruç tutacak güce sahip olmak. Ayrıca;
5. Oruç tutmaya gücü yetmek,
6. Sağlıklı olmak,
7. Mukim olmak.