Şafiî Mezhebine Göre Hac ve Umrenin Anlamı

By | 21 Ekim 2014

haccın kazandırdıklarının korunmasıHac; lügatta, bir şeyi yapmaya kastetmek demektir. Istılahta Özel şartlar dairesinde, ibadet maksadıyla Ka’be’yi ziyaret etmek demektir.

Umre; lügatta, ziyaret etmek demektir. Özel şartlar dahilinde ibadet maksadıyla, haccın vakitleri dışında Ka’be’yi ziyaret etmeye gitmektir.