Şafiî Mezhebine Göre Hac ve Umre

By | 21 Ekim 2014

safii-mezhebine-gore-hac-ve-umre-arasindaki-farklar1. Hac ve Umre ne zaman meşru kılınmıştır?

Farklı görüşler olmakla beraber, kuvvetli görüşe göre hicretin 9 .yılında meşru kılınmıştır.

2. Gücü yeten kimseye hac ve umre kaç defa farzdır?

Gücü yeten kimseye ömründe bir defa bu ibadetleri yerine getirmesi farzdır.

3. Hac ve umre farz oldukları zaman tehir edilebilir mi?

Hac ve umre, fevri olarak vacip değildir. Yani farz olduğu yılda hemen yapılması vacip değildir. Ömür boyu yapabilir. Ancak geciktirmeden yapması en iyisidir.