Şafiî Mezhebine Göre Ezan

By | 16 Ekim 2014

ezan nedir1. Ezan ne zaman meşru kılınmıştır?

Ezan, hicretin birinci senesinde meşru kılınmıştır.

2. Ezanın hükmü nedir?

Ezan, hazır ve kazaya kalmış namazlar için sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) dir. Cemaat için, sünnet-i kifayedir. (Yani bir kişinin yerine getirmesiyle diğerlerinden sakıt olur demektir). Tek başına namaz kılana sünnet-i ayndır.

3. Ezanın başka sünnetleri de var mıdır ve nelerdir?

Ezanın başka sünnetleri de vardır. Bunlar:

1. Müezzinin (Ezan okuyanın) kıbleye dönmesi,
2. Büyük küçük hadesten temiz olması,
3. Ayakta okuması,
4. “Hayya ala’s-salah” derken başını sağa, “Hayye alelfelah” derken başını sola çevirmesi,
5. Müezzinin güzel ahlaklı, adil olması,
6. Ezan lafızlarını ağır ağır okumak ve çok uzatmamak,
7. Terci yapmak. Yani şehadet kelimelerin söylerken önce gizli sonra yüksek sesle okumak,
8. Tesvip yapmak. Sabah namazı ezanında “Essalâtü hayran minennevm” demek,
9. Dinleyenin müezzine icabet etmesi,
10. Ezanın bitiminde, müezzinin ve dinleyenlerin şu duayı okuması:
“Allahümme rabbehâzhidda’vetittâmmeti vessalâti kâimeh. Âti seyyidinâ Muhammeden el vesilete velfazı- lete veb’ashu makamen mahmudenillezi vea’ttehu”