Şafiî Mezhebine Göre Cemaatle Namaz – 3

By | 16 Ekim 2014

cemaat-ile-ilgili-sorular1. Cemaatle kılınması sünnet olan nafile namazlar hangileridir?

1. Teravih namazı,
2. Her iki Bayram namazları,
3. Küsuf (Güneş tutulma) namazı,
4. Hüsuf (Ay tutulması) namazı,
5. İstiska (Yağmur duası) namazı.

2. Cemaat olmada kârinin (okuyuşu düzgün olanın) ümmiye uyması caiz midir?

Caiz değildir.

3. Baliğ olanın, baliğ olmayan, ancak mümeyyiz çağında birine uyması caiz midir?

Caizdir.

4. Safı Mezhebine mensup ola birinin Hanefî Mezhebinde bir imama uyması caiz midir?

Caizdir Ancak imama uyan kimsenin itikadına göre uyduğu imamın namazının sahih olması gerekir. Zira birisinin itikadına göre namazı fasit olan kimseye uyması caiz değildir. Mesela; abdest aldıktan sonra elinin içi fercine dokunmuş bir Hanefî imama bir Şafiî’nin uyması caiz değildir. Bunun gibi bir Hanefî’nin vücudundan kan çıkmış bir Şafi imama uyması caiz değildir. Binaenaleyh, imam olan kimsenin arkasındaki cemaatin durumunu dikkate alarak titizlik göstermesi sırumluluklarının gereğidir.