Şafiî Mezhebine Göre Bayram Namazının Kılınışı

By | 20 Ekim 2014

bayram-namazı

Bayram namazı iki rekâttır. Bu namazlarda ezan ve kamet yoktur. Kamet yerine es-Salâtü câmi’a denilir. Müezzinin bunu demesi sünnettir. Önce niyet edilerek başlama tekbiri alınır. Buna; Tekbire- tü’l-ihram denir. Bu tekbirden sonra iftitah duası okunur. Sonra, eller omuzlar hizasına kaldırılarak 7 tekbir alınır. Her iki tekbir arasında orta uzunlukta bir ayet kadar bir ara verilir. Bu arada gizlice; sübhânellâhi vel-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber demek sünnettir. Bu tekbirden sonra Eûzü-Besmele çekilir Fatiha ve bir sure veya sure yerine birkaç ayet okunur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekât da yine Fatiha’dan önce 5 tekbir alınır. Bu zaid tekbirler namazın hey’atındandır. Tamamının veya bir kısmının terk edilmesiyle namaz yine sahihtir.