Sadece Üç Mescide Yolculuk Yapmak

By | 5 Kasım 2014

sadece-uc-mescide-yolculuk-yapmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Binekler ancak üç Mescid için yolculuğa çıkarılır: 1. Mescid-i Haram, 2. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Mescidi (Nebevisi), 3. Mescid-i Aksa.”Ebu Saîd (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Binekler ancak üç Mescid için yolculuğa çıkarılır: 1. Benim şu mescidim, 2. Mescid-i Haram, 3. Mescid-i Aksa.”
Mescid-i Haram’dan maksat, Harem-i Şerif’in tamamıdır.
Mescid-i Aksa: Kudüs’teki mescittir. Bu mescit, Kabe’den ya mesafe yada zaman itibariyle uzak olduğu için ona “en uzak” manasına gelen “Aksa” sıfatı verilmiştir. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kabe’ye döndürülünceye kadar namazlarını buraya doğru yönelerek kılmıştır.
Bu iki hadis, bu üç mescidin faziletine işaret etmektedir.