Şaban Ayının Önemi Hakkında Hadisler

By | 29 Mayıs 2014

namaz-kildiran-seccade

Şaban ayının önemi hakkında hadislerŞaban ayının önemi hakkında hadislerden birinde Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki :

“Şaban Benim ay’ımdır (o ayda yapılması gereken ibadeti Ben sünnet kıldım). Ramazan ise ümmetimin ay’ıdır. Şaban, günahları örten bir aydır. Ramazan ise, insanı tertemiz eden bir aydır1

Diğer Şaban ayının önemi hakkında hadislerden biride şöyledir

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Recebin diğer aylardan üstünlüğü, Kur’ân’ın diğer kelam­lardan üstünlüğü gibidir. Şaban ’ın diğer aylardan üstiinlüğü ise, benim diğer Peygamberlerden üstünlüğüm gibi­dir. Ramazanın diğer aylardan üstünlüğü de, Allahü Te­ala’nın yaratıklarına karşı üstünlüğü gibidir

Şaban ayının önemi hakkında hadisler bu mübarek ayda takvaya yönelmenin, bir senelik belalardan ve kederlerden koruyacağında hiç şüphe olmadığını bize anlatmaktadırlar. Nitekim Resulul­lah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim Şaban ay’ına değer verir, onda Allahü Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa, Allahü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Şa­ban Benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse, mu­hakkak ki o, Benim emrime önem vermiş olur. Benim em­rimi büyük tutana ise, Ben kıyamet günü öncü bir kurta­rıcı ve iyi bir hazırlık olurum.”

A- Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şa­ban için nefislerinizi (tövbe ile) temizleyin ve onda niyetle­rinizi güzel yapın. Çünkü Allah Teâlâ Beni size karşı üs­tün kıldığı gibi, Şaban ’ı da diğer aylara üstün kılmıştır.”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şa­ban ’a bu ismin verilmesi, kendisinde Ramazan ’a ait bir­çok hayır bulunup yayıldığındandır. Ramazan ise, gü­nahları yaktığından bu ismi almıştır. ”