Şaban Ayında Oruç Tutmanın Fazileti

By | 3 Haziran 2014

pardesu

şaban ayında oruç tutmanın fazileti

Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ile ilgili  Hazreti Aişe {Radıyallahü Anha) şöyle demiştir: Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hiçbir ayda Şaban’dakinden da­ha çok nafile oruç tutmazdı. Ve: Amellerden (devamet­meye) gücünüzün yeteceği miktarı alınız. Çünkü Allah, sizler (amelden) bıkmadıkça (sevap vermekten) bıkmaz” buyururdu.1

Şaban ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili diğer Hadis-i Şerifler ise şöyledir;

+ Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e “Ramazandan sonra hangi oruç daha üstündür” diye sorulduğunda: “Ra­mazan’a hürmeten Şaban orucudur” buyurdu. ‘Hangi sa­daka daha üstündür’ diye sorulunca da: “Ramazan ’daki sa­daka” buyurdu.2

+ Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şaban ’ııı başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allahü Teala ona yetmiş Peygamber sevabı ya­zar. Allahü Teala’ya yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse, şehit olarak ölür.”3

+ Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Kim Şaban ’dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cese­dini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf (Aleyhis- selam)a komşu olur. Allah ona(Hazreti) Eyyiib ve (Hazre­ti) Davud’un sevaplarını verir. ” 4

Yine Şaban ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şaban ’ın  13.gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. günün orucu, 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13.000 seneye denktir.”5

Müslim, 2/811, no. 782

[1] Tirmizî, 3/43, Tergîb ve Terhîb, 2/123, no. 1539

[1] Dürretül-Vâizin, s.235

[1] Nüzhetül-Mecâlis, 1/142

[1] Suyûtî, el-Le’âlî, 2/106