Recep Ayında Yapılacak İbadetler

By | 6 Mayıs 2014

recep ayında yapılacak ibadetler

Recep ayında yapılacak ibadetlere verilecek sevaplarda bu ayda kat kattır. Recep ayında yapılacak ibadetleri ve bu konularla ilgili hadislerle açıklamalarını şöyle sıralayabiliriz;

–                     Bir müminin sıkıntısı gidermek.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Allahii Teala’mn sağır ayı olan Receb ayında, bir müminin sıkıntısını giderirse, Allahü Teala ona Firdevs (cennetin) de gözünün gördüğü kadar geniş bir köşk verir.”

–                      Sadaka vermek.

Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ’de sadaka verirse, Allahü Teala onu yavruyken yuva­sından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar (500 sene), onu cehennemden uzaklaştırır.”

Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Re­ceb’den bir gün oruç tutan, bin sene oruç tutmuş ve bin köle azad etmiş gibi olur. Her kim Receb ayında bir sada­ka verirse, sanki bin dinar sadaka vermiş gibidir. Allahü Teala ona, bedenindeki her tüy karşılığı bin hasette yazar, bin derecesini yükseltir, bin günahını siler, tuttuğu her günün orucuna karşılık, bin hac ve bin umre yazar. Ve ona cennette bin yurt, bin köşk ve bin oda bina eder ki, her bir odada bin yatak odası ve bin huri bulunur. Her bir huri ise, güneşten bin kat güzeldir. ”3

–                     Yetimin gönlünü almak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında bir yetime ikramda bulunur ve elini ba­şına sürerse, elinin deydiği her kıl sayısınca Allah kendisi için (bir günah) bağışlar

–                      Bir mümine yemek yedirmek.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında bir mümine bir yemek yedirirse, kıyamet günü Allah onu, İbrahim (Aleyhisselâm) ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in sofrasına oturtur. Bir yudum su içirene de, halis cennet içeceğinden içirir

–                      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında bir mümini giydirirse, Allah ona cennet hüllelerinden 1.000 hülle giydirir.”

–                      Recep Ayında Yapılacak İbadetlerden biride Receb ayında umre yapmaktır ki, Resulullah (Sallallahü   Aleyhi ve Sellem) yapmıştır.”

–                      Akraba ziyareti yapmak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında (yakın ve uzak akrabasını arayıp sora­rak) sıla-i rahimde bulunursa, Allah onu, dünyada ve ahirette (bütün muratlarına) ulaştırır ve hayatının günleri bo­yunca, düşmanlarına karşı ona yardım eder.”

–                      Hasta ziyareti yapmak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında bir hasta ziyaret ederse, Allah kıymetli meleklerine, onu ziyaret etmelerini ve kendisine selam vermelerini emreder.”

–                     Cenaze namazına katılmak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa, diri diri gömülen bir kız çocuğunu hayata kavuşturmuş gibi (sevaba nail) olur.”

–                      Gusül abdesti almak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb’in başında, ortasında ve sonunda yıkanırsa, anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahla­rından çıkar.”

–                      Dilini yalan, gıybet, dedikodu ve iftira gibi her türlü ha­ramlardan korumak.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında dilini korursa, Allah ona, Miinker ve Nekir’in sorguları anında cevabını öğretir.”

–                      Kur’ân-ı Kerim hatmi yapmak.  , Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Receb ayında Kur’ân ’ı bir kere hatmederse, kendisine ve ana babasından her birine, inci ve mercanla bezenmiş bir taç giydirilir ve o kişi kıyamet gününün dehşetinden emin olur.”