Rüyada Makas Görmek

By | 10 Mayıs 2014

rüyada makas görmekRüyada makas görmek, çok değişik şekillerde tabir edilir. Rüyâsında kendisine bir makas verildiğini veya elinde bir makas olduğunu gören kimsenin bu rüyâsı, onun (rüyayı gören kimsenin) sahip olduğu şeylerin (nimetle­rin) hepsinin iki kat artacağına işârettir.

  •  Rüyâsında elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olsa, bu rüyâsı onun bir çocuğu daha olacağına işâretle tabir olunur. Bu rüyâyı gören kimsenin, bir bineği olsa, bir bineği daha olacağına işârettir, şeklinde tabir edi­lir. Bu rüyâyı gören kimse, bekâr ise, bu rüyâsı, onun evle­neceğine işâretle yorumlanır.
  •  Rüyâsında kendisine gökten bir makas indiğini görse, bu rüyâsı, onun ölümüne işâret ile, bu rüyâyı gören kimsenin öleceğine işâret olarak yorumlanır.
  •  Rüyada makas görmek, mal taksim eden, mal bölüştüren bir kimseye işâret olarak tabir de olunmuştur. Rüyâsında elinde makas, saç kestiği veya yün kırptığını gören kimse, çok çok mal yığar, veya biriktirir, servet sahibi zengin olur, veya olacağına işâretle tabir olunur.

Rüyâsında makasla bir şey kestiğini gören bir işçi, işçilik yaparak, işçiliği ile, işçiliğine karşılık mal-mülk alır, veya alacağına işâretle tabir olunur. Bazı yorumcular, rüyada makas görmek, insanların arasını düzelten, araları bozul­muş insanların arasını bularak İslah eden düzelten bir kimseye işârettir, demişlerdir.