Rüyada Kömür Görmek

By | 15 Mayıs 2014

Rüyada kömür görmek

Rüyada kömür görmek tabirleri kömürün cinsine göre farklılık gösterir örneğin rüyâda ağaç kömürü görmek, üç şekilde yorumlan­mıştır.

  1.  Saygı değer bir insanı temsilen yorumlanır.
  2.  Haramdan kazanılan mala işâretle yorumlanır.
  3.  Gelecek bir rızka işâretle yorumlanır.

Diğer yorumlar ise şöyle sıralanabilir;

  •  Rüyada kömür görmek kış günüyse görülen kömür, mala işâretle yorumlanır.
  •  Rüyada kömür görmek Kişinin rüyâda mangal kömürü aldığını ve yaktığını gör­mesi, haramdan gelen bir malının elinden çıkacağına işâ­rettir şeklinde yorumlanır.
  •  Rüyada kömür görmek ve kömürün içerisinde ateş olduğunu görmek, malının zorla elinden alınacağına işârettir denmiştir.
  •  Rüyâsmda kömürünün yanıp kül olduğunu ve ateşinden yararlanamadığını görmek, faydasız ve yararsız bir işe işâ­retle yorumlanır.
  •  Bir diğer rüyada kömür görmek yorumu ise şöyledir ; Küçük kömür parçalarına ihtiyacı olan bir kimsenin, bü­yük kömür kalıpları görmesi, üzüntü ve kedere yorumla­nır. Büyük kömüre ihtiyacı olan ufak kömür tanecikleri görmesi, malının bozulmasına işâret eder.