Hızır Aleyhisselam Kimdir ?

By | 15 Mayıs 2014

Hızır Aleyhisselam kimdir

Hızır Aleyhisselam kimdir müslümanlar tarafından çokça merak edilen sorulardan birisir. Hızır Aleyhisselam kimdir  sorumuza cevap niteliği taşıyan bir ayet şöyledir ; “Derken kullarımızdan öyle bir kul buldular ki, biz ona tarafı­mızdan bir rahmet (peygamberlik veya velilik) vermiş; ve tarafımızdan (gayba dair) bir ilim öğretmiştik. Musa, Hızır’a: ‘Sana öğretilen ilimden bana bir gerçek öğretmen şartı ile sana arkadaş olabilir miyim?’dedi.” (Kehf; 65-66)

Hz. Hızır ile ilgili bir çok hadiste mevcuttur. Hızır Aleyhisselam kimdir sorumuza yanıt olabilecek bir hadiste Hz.Hızır’dan şöyle bahsedilmiştir; “Hızır’ın ‘Hızır’ diye isimlenmesi şuradan gelir. O, kupkuru be­yazlamış ot destesinin üzerine oturmuştu. Deste, altında derhal yeşerdi.”(Ebû Hureyre)

Hikâye: Hızır’ın (as) Bilgisi

Hz. Musa Yahudilere hutbe vermişti. Kendisine “İnsanların içinde en alim kimdir?” diye sormuşlardı. O da “Benim!” diye cevap vermişti. “Al­lah bilir” demediği için Cenab-ı Hak kendisini kınamış ve buyurmuş ki; “Filan yerde iki denizin kavşak noktasında senden daha alim bir kulum (Hz. Hızır) var.” Musa (as) Rabbine onu nasıl bulacağını sordu. Allah (cc) buyurdu ki: “Yanına bir zembil içinde tuzlu bir balık alırsın. Balığı nere­de kaybedersen o kulumu orada bulursun.”

Musa (as) da öyle yaptı. Arkadaşı Yuşa b. Nun ile o kayanın yanına varınca istirahat için biraz uykuya yattılar. O esnada zembildeki balık di­rilerek, denize atlamış. Balığın gittiği iz, suyun altında tünel gibi kalmış. Yuşa uyanınca bunu gördü, fakat Hz. Musa’ya söylemeyi unuttu. Ertesi güne kadar yollarına devam ettiler. Sabahleyin Musa (as) kahvaltı isteyin­ce, artık Yuşa olanı anlattı. Hz. Musa balığı kaybedince Allah’ın söyledik­lerini hatırladı ve geri döndü. O sırada işte Hızır’la (as) karşılaştı ve ken­disiyle arkadaş olmak istediğini söyledi: “Sana öğretilen ilimden bana bir gerçek öğretmen şartıyla sana arkadaş olabilir miyim?” dedi. Hızır (as) ka­bul etti ancak Hz. Musa’dan yaptığı hiçbir şeyi sormamasını istedi.