Rüyada İğneci Görmek Ne Demek ?

By | 21 Kasım 2014

Rüyada İğneci Görmek Ne Demek ?Rüyada İğneci Görmek Ne Demek ?
Rüyada İğneci görmek ne demek? Rüyada İğneci görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada İğneci gören bir kişi öncelikle İğneci görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada İğneci görmek islami yorumu;
Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimsedir. Bazıları da, iğneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendisini gözetleyen ve yaptığı işin ücretini kendisinden alan bir kimsedir.
iğneci; alim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım gelen şeyleri yazan kimseler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere yorumlanır.
Boynundan iğne ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolay isiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder.
Nikahlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir ve nikah katibi onun üzerine nafaka vesaire için bir vesika yazar ve kendisinden çıkan kan miktarınca nafaka verir. Bunlar da olmazsa kumaş vs. gibi şeyler alır, satar. Yahut borçla bir şeyi alır veya bir borç muamelesinde bulunur ve onun üzerine bazı şartlar yazılır.
İğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine yorumlanır. Bazen da bu rüya, kefalet ve zimmet, ticaretten sonra zarar ve ziyandır.
Rüyada anasından veya ev halkından birisinden iğne ile kan aldığını gören kimsenin, bazen sebepleri güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.