Rüyada Gemi Görmek Ne Demek ?

By | 14 Kasım 2014

Rüyada Gemi Görmek Ne Demek ?Rüyada Gemi Görmek Ne Demek ?
Rüyada Gemi görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Gemi gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Gemi görmenin anlamı;
Rüyâda gemi görmek, çok çeşitli şekilde, durum ve harekete göre yorumlanır.
• Rüyâda gemi görmek, bazen üzüntü ve kedere, sıkıntılara, bazen hastalık, ölüm ile, bazen darlık içinde ve kıtlık, yokluk içinde bulunanların kurtuluşuna işâret ile tabir edilir.
• Rüyâsında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidâyete erer, doğru yola girer, hata ve kusurları affedilir, ferah ve servete erer, şeklinde tabir olunur.
• Rüyâsında geminin karaya oturduğunu görmek, rüyâyı gören kimsenin keder ve sıkıntıya düşeceğine işâret eder.
• Rüyâsına geminin battığını görüp eşyasını kurtardığını gören kimsenin malının telef olup zarar edeceğine işârettir.
• Rüyâsında bir gemiye binmiş, üzerinde gittiğini ve deniz yolculuğunda olduğunu gören kimse, rahata erecek veya yolculuğa çıkacağı ve sevince ereceğine işâret eder.
• Rüyâsında kendisini bir gemi içinde oturduğunu görmek, rüınyâyı gören kimsenin keder ve sıkıntıya düşeceğine işârettir.
• Rüyâsında bir geminin yandığını gören kimse, büyük bir üzüntü ve kedere düşer, şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında bir kimse geminin parçalandığını görse, bu rüyâ, rüyâyı gören kimsenin, annesinin vefat edeceğine (yani öleceğine) işâretle yorumlanır.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’m yorumu: Rüyâda gemi görmek şu şekillerden birine işâretle yorumlanır:
1. Evlât
2. Baba
3. Zevce
4. Ferahlık
5. Korkulardan emin olmaya
6. Güzel bir geçime, zenginliğe işâretle.
• Kirmânî’nin yorumu: Kişinin rüyâda bindiği geminin sahilde deniz kıyısında durmakta olduğunu görmesi, rüyâyı gören kimsenin yolundan kalacağına işârettir denmiştir.