Rüyada Fatiha Suresini Okumak

By | 10 Nisan 2014

Rüyada Fatiha suresini okumak

Rüyada Fatiha suresini okumak  veya başka biri tarafından okunduğunu görmek, zor ve güç işlerin kolaylaşmasına, kazancın artması, rızıkların bollaşması, bereketlenmesine, hayır ve iyilik kapıları­nın açılmasına ve duâların kabulüne işâretle yorumlanır.

  •  Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyada Fatiha suresini okumak veya okunduğunu görmek, rüyâ sahibinin hacca gideceğine veya herhangi bir şey için yapacağı du­anın kabul edileceğine işâret eder şeklinde yorumlamıştır.
  •  Ibn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyada Fatiha suresini okumak (tamamen veya bir kısmını okuduğunu veya okunduğu­nu görmesi), kendisine (rüyâ sahibine) Cenâb-ı Allah tara­fından bütün hayır ve bereket kapılarının açılacağına işâ­ret eder şeklinde yorumlamıştır.