Rüyada Fare Görmek

By | 29 Ocak 2014

Rüyada fare görmek çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyâda birçok fâre görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bol­luğuna işârettir. Zira fâreler yiyeceği bol olan yerlerde oy­naşır. Rüyâsında kendi evinde fârelerin oynayıp cirit attı­ğını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işârettir.

rüyada fare görmek

  •  Ebû Saîd’in yorumu: Kişi rüyâda  dişi fâre görmesi yalancı ve ahlâksız (günahkâr) bir hizmetçi kadına işârettir’
  •  Rüyâda erkek bir fâre görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsı­za, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işâret eder şeklinde yorumlanır.
  •  Rüyada fare görmek fare büyükse  çok mala işârettir.
  •  İsmâil Eş’as’ın yorumu: Kişinin rüyâda kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fâre görmesi, ahlâksız, soyu bozuk edebsiz bir kadına işârettir şeklinde yorumlanır.
  •  İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyada  fare görmek, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadı­na işâretle tâbir olunur. Bazı kere de, rüyada fare görmek, bağırıp feryâd eden, lânetlik bir kadına işâret eder, ya da bir hırsıza işâret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fâre­ler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir.