Allah Korkusu

By | 29 Ocak 2014

allah korkusu

Allah Korkusu İle İlgili Ayet: “Ey iman edenler! Allah’tan korkunuz ve O’na itaat ediniz ve herkes yarın için (kıyamet gününe ne amel işlediğine) baksın (yani sada­ka verin ve Allah’ın emrine uygun ameller işleyin ki, kıyamet günü seva­bını bulasınız) Allah’tan korkunuz, çünkü O, (iyilik olsun, kötülük olsun) yaptığınız her hareketten haberdardır.”(Haşr; 18)

Allah Korkusu İle İlgili Hadis: “Allah’ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız benim.” (Buhâri, Edeb, 72; Müslim, Fezâil, 35)

Allah Korkusu İle İlgili Hikâye:

Senden Korktuğum İçin

Hayatında hiçbir iyilik yapmamış bir adam ailesine dedi ki: ‘Ölürsem beni yakın, sonra yanık bedenimi öğütün, külümü rüzgâra saçın!’ Ölün­ce, çocukları onun vasiyetini yerine getirdiler. Bunun üzerine Allah, ye­re: ‘Haydi onun parçalannı bir araya getir!’ emrini verdi. Yer de bu em­ri yerine getirmiş ve adam hemen dirilmiş. Allah buyurmuş: ‘Niçin böy­le yaptın?’

‘Sen en iyi bilensin Rabbim! Ben bunu senden korktuğum için yap­tım’ deyince, Allah’ın bağışladığı kullarından olmuş.” (Ebû Hureyre)