Rüyada Fakirlik Görmek

By | 3 Şubat 2014

rüyada fakirlik görmek

Rüyada fakirlik görmek, zenginlemeye, bolluğa er­meye, bol rızka, bol kazanca, ferah bir hayata kavuşmak gibi cihetlere işâret olarak yorumlanır.Rüyada fakirlik görmek birçok şekilde yorumlanır,bu yorumlar şöyledir;

  •  Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Bir kimsenin rüyâda kendisini fakirlemiş, yoksul düşmüş olduğunu görmesi, onun rızkı­nın bol ve kazancının artacağına işârettir şeklinde yorum­lamıştır. Bu rüyâyı zengin biri görürse, bu rüyâ, onun ma­lının, servetinin daha da artacağına işâret eder.
  •  Tüccâr olan, ticaret erbabı bir kişi, rüyâsında kendisini fa­kirleşmiş, ticaretinin elinden gitmiş ve fakir düşmüş oldu­ğunu görse, bu rüyâsı onun ticaretinin, kâr ve kazancının daha da artacağına, işlerinin ve alış-verişinin daha daha yükseleceğine ve yolunda gideceğine işâretle yorumlanır. Kırmânî’nin yorumu: Bir kimsenin rüyada fakirlik görmesi ve kendisini fakir olarak görmesi, yani kendini ehl-i fakr ve maişet (geçim) sıkıntısı çektiğini görmesi, onun (rüyâ sahibinin) Cenâb-ı Allah’a yakınlığına ve O’nun rızasına lâyık olduğuna işârettir ve dünyadaki halinin güzelliğe dönüşmesine ve aile efradının yaşamında refaha kavuşmalarına işâret eder.

Bazı yorumculara göre, kişinin rüyâda kendisini fakir ola­rak görmesi, onun büyük bir hayır ve menfaat elde edece­ğine işârettir şeklinde yorumlamışlardır