Rüyada Fabrika Görmek Ne Demek ?

By | 9 Kasım 2014

Rüyada Fabrika Görmek Ne Demek ?Rüyada Fabrika Görmek Ne Demek ?
Rüyada Fabrika görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Fabrika gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Fabrika görmenin anlamı;
Rüyâda fabrika görmek, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Şöyle ki: Bazı yorumculara göre, rüyâda fabrika görmek, rüyâ sahibinin kendisini dünya işlerine fazlaca kaptırdığına ve dünyaya olan sevgisinin arttığına ve ilgisinin günbegün çoğaldığına işâret olarak yorumlamışlardır.
Bazı rüyâ tabircilerine göre ise, rüyâda fabrika görmek, insan vücuduna işâret tarafı ile yorumlanmıştır, zirâ insan vücudu da bir çeşit fabrika gibidir demişlerdir. Bu cihetiyle insan sağlığına işâretler vardır. Bir kimse rüyâsında bir fabrikada çalıştığını veya çalışıyormuş olduğunu görse, bu onun (rüyâ sahibinin) sağlığına büyük önem verdiğine ve sağlıklı yaşamak için büyük bir çaba harcadığına işârettir.
• Bir kimse rüyâsında bir fabrikadan çıktığını ve yolda yürüdüğünü, ya da yolda yürüyormuş olduğunu görse, bu rüyâsı onun evine bir misafir geleceğine işâretle yorumlanır.
• Rüyâsında kendisini bir fabrikada bekçiymiş olduğunu, (fabrikanın bekçisi olarak) gören kişi, kendi ev halkının geçimi için son derece gayretli biri olduğuna işârettir.
• Kişi rüyâsında kendisini bir fabrikanın müdürü olmuş olduğunu görse, bu rüyâsı onun kendi ev halkının sağlığıyla çok yakından ilgilenen bir kimse olduğuna işâret eder.
• Rüyâda görülen fabrika, mal, servet, ticaret, hayatla mücadele ve uğraşmak gibi şeylere işâretle yorumlanır.