Rüyada Elbise Görmek Ne Demek ?

By | 8 Kasım 2014

Rüyada Elbise Görmek Ne Demek ?Rüyada Elbise Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Elbise görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık. Rüyada Elbise görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Elbise gördüyseniz anlamı şudur; Uyku âleminde görülen elbise ile ilgili rüyâlar, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Elbiselerin yeni olması ile eski olması ve renklerinin değişik olması yorumlarda farklılıklar getirmiştir. Temizlilik ve kirlilik de aynı tarzda yorum ayrılıkları göstermiştir.
• Bazı kere rüyâda görülen elbise, kişinin dînine veya dünya maişetine işaret eder. Bazen de Cenâb-ı Allah’tan korkmasına işâret eden bir müjdeye işaretle yorumlanır.
• Rüyâda görülen elbise bazen de evliliğe işâretle yorumlanmıştır. Bir âdamın rüyâda elbise giyindiğini görmesi, o adamın (yani rüyâ sahibinin) rüyâsı evleneceği kadına işârettir. Yine aynı şekilde bir kadının rüyâda bir elbise giyindiğini görmesi, rüyâ sahibi kadının bu rüyâsı, kendisinin evleneceği erkeğe (varacağı kocaya) işâret olarak yorumlanmıştır. (Bunlar, İmâm-ı Nablûsî’nin yorumlarıdır)
• Rüyâda görülen yeni elbise, iyiliğe, yeniliğe ve yeni teşebbüs (girişim)’lere işârettir şeklinde tâbir edilmiştir.
• Yeni, beyaz bir elbise giydiğini gören kimse, yeni ve faydalı bir işe başlar şeklinde tâbir olunur denmiştir.
• Bir kimse rüyâsında yeni temiz bir elbise giydiğini görse, bu onun için iyi ve hayırlı bir teşebbüs (girişim) ve iyi bir şöhrete işârettir denmiştir.
• Rüyâda görülen yeni fakat, çirkin elbise, iyi değildir. Uygunsuz ve sevilmeyen bir işe başlanacağına işârettir.
• Rüyâda temiz bir elbise görmek, rüyâ sahibinin ahlâk ve karakterinin yüksekliğine işârettir.
• Eski elbise almak, hayra yorulmaz. Fakirliğe işâret eder.
• Rüyâsında eski bir elbise gören kimse, sıkıntı ve kedere düşer şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda eski ve kirli bir elbise görmek, yoksulluğa, muhtaçlığa, keder ve tasa gibi olumsuz şeylere işârettir.
• Eski ve yırtık elbise görmek, az mal, az kazanç ve sıkıntı ile tabir olunur.
• Rüyâda görülen beyaz elbise, dilek ve muradına kavuşmak, ferah bir hayat ve saygın, itibarlı bir kimse olmaya işârettir.
• Câfer-i Sâdık (r.a.)’ın yorumu: Bir kimsenin rüyâda elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmesi dört cihete işâret eder:
1. Tevbeye işâretle,
2. Afiyete işâretle,
3. Zahmet ve meşakkatten (güçlükten) kurtuluşa işâretle,
4. Korkulardan emin olmaya işâretle tâbir olunur denmiştir.
• Bir kimse rüyâda elbisesini sıcak su ile yıkadığını görse, bu onun üzüntü ve kedere düşeceğine, sıkıntıya uğrayacağı- na işârettir. (Sıcak su ile çamaşır yıkadığım görmek iyi değildir. Keder ue hastalığa işârettir denmiştir.)
• Rüyâsında elbisesini soğuk su ile yıkadığını gören kimsenin bu rüyâsı, onun sağlık ve âfiyetine, bütün endişelerden ve korkulu şeylerden kurtulacağına işâretle yorumlanır.
• Bir kimsenin rüyâda temiz bir elbiseyi tekrar yıkadığını görmesi, rüyâ sahibinin din yönünden takva sahibi bir kimse olduğuna işâret olarak tâbir olunur.
• Kişinin rüyâda çok kıymetli bir elbise giydiğini görmesi, hayra yorumlanır. Bu rüyâ herkes için (zengin olsun, fakir olsun) hayırdır. İyiye işârettir denmiştir.
• Rüyâda altın ve gümüş dokumalı elbise görmek, hayırlıdır. Bu rüyâ din ve dünyada iyiliğe, muradına ermeye işârettir.