Rüyada Duvar Görmek Ne Demek ?

By | 7 Kasım 2014

Rüyada Duvar Görmek Ne Demek ?Rüyada Duvar Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Duvar görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.
Rüyada Duvar görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Duvar gördüyseniz anlamı şudur;
Rüyâda duvar görmek, duruma göre yorumlanır. Sağlam duvar iyiliğe işâret, yıkık ve harap duvar zarar ve ziyana delâlet eder.
• Bir kimsenin rüyâda kendisine ait bir duvarı tamir ettiğini görmesi, onun halinin ve durumun düzeleceğine işârettir.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumlarının bazıları aşağıdaki şekildedir: Rüyâsında kendine ait bir duvarın yıkıldığını gören kişinin, batak da olan bir parasının veya malın eline geleceğine (sanki bir hazine bulacağına) işâret eder demiştir bazı yorumcular.
• Rüyâsında kendi üzerine (rüyâ görenin üstüne) bir duvarın yıkıldığını görmek, iyi değildir. Bu rüyâ, rüyâyı görenin, iş lemiş olduğu bir kusur ve hatadan dolayı zarar göreceğine, günâhından dolayı ceza göreceğine işâretle tâbir edilir.
• Rüyâsmda kerpiçten bir duvar yaptığını görmek, iyidir. Bu rüyâ, rüyâyı görenin, iyi bir amel (iyi bir iş) yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
• Bir kimsenin rüyâda bir duvarın kendi kendine düzelip yenileştiğini görmesi, onun beklemediği ve ümit etmediği bir mutluluğa ve büyük bir mertebeye yükseleceğine işârettir.
Câfer-i Sadık (r.a.)’m yorumuna göre: Kişinin rüyâda çamur ve tuğladan bir duvar yaptığını görmesi, iyi ve hayırlıda Bu rüyâ, kişinin dininde ve emânetinde iyiliğine ve doğruluğuna işâret olarak yorumlanır.
• Âlem-i menamda (uyku halinde yani rüyâsında) kişinin kireç veya kerpiçten bir duvar yaptığını görmesi, iyi değildir. Bu rüyâ görenin niyetinin kötülüğüne ve dininin bozukluğuna işârettir. Dininde bozukluk, akide (inanç) yönünde ve itikat cihetindendir.
• Kirmânî’nin yorumunda ise: Âlem-i menamda (uyku halinde) duvar yaptığını veya harap bir duvarı tamir edip onardığını görmek iyidir. Bu rüyâ, rüyâyı gören kişinin yardım sever biri olduğundan işi bozulmuş bir insanın yardımına koşarak onun işlerini düzeltmeye ve işi bozulan kimseyi kurtarmaya çalıştığına işârettir.
• Câbir-i Mağribî’nin yorumu: Kişinin rüyâda duvar görmesi, büyük ve değerli, güçlü bir zâtı temsil eder şeklinde tâbir etmiştir. Rüyâsında yüksek bir duvar görmek, o büyük zatın yüksek değer ve kıymetine işâret eder.
• Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Kişinin rüyâ aleminde düz ve dosdoğru bir duvar görmesi, rüyâ sahibi kişinin hâl ve durumunun iyiliğine işârettir. Rüyâsında viran olmuş, çökmüş bir duvar gören kişinin, hâl ve durumunun davranışlarının bozulacağına işâret olarak yorumlanır.
• Yine bir yorumuna göre, rüyâda duvar görmek, kudretli, güçlü ve kuvvetli dindar bir insana işâret eder demiştir.’ Yine diğer bir yorumunda, rüyâda görülen duvarı, işlerin yolunda olmasına, dünyâda kişiye itibar kazandıran servete ve mala işâretle yorumlamıştır.
• İbn-i Sîrîn’in yorumu: Âlem-i rüyâda duvar görmek, rüyâ sahibi kişinin dünyâdaki hâl ve durumuna işâret olarak tabir edilir. Rüyâ aleminde kişinin sağlam bir duvar yaptığını görmesi, o kişinin dünyadaki iyi hâl ve durumuna işârettir.