Rüyada Dut Görmek Ne Demek ?

By | 7 Kasım 2014

Rüyada Dut Görmek Ne Demek ?Rüyada Dut Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dut görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Dut gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda dut görmek, sevinç ve neşeye yararlı bir kazanca işârettir. Dut ile ilgili rüyâ görmek iyi ve hayırla yorumlanır.
• Dut ağacı görmek, ailesi, çocukları ve sülâlesi çok zengin bir kişiyi temsil eder. Akraba ve çocukları zengin adama işârettir. Dutun meyvesini görmek, ele geçecek menfaat, para ve kazanca işârettir.
• Rüyâda görülen mevsimsiz tatlı dut, ticarette kazanca, mal ve menfaat elde edileceğine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında dut yediğini gören kişi, bol yiyecek ve içeceğe kavuşur ve büyük menfaatlere ulaşır şeklinde yorumlanır.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumuna göre: Rüyâsında siyah dut görmek, ticaret erbabı için, kârlı bir ticarete ve ticaretten kazandığı bol para ile mal ve menfaat sağlayacağı makama ulaşacağına işârettir. Bazen de bu rüyâsı eşiyle kendi aralarında (karı, koca arasında) geçecek bir münâkaşaya (tartışmaya) işâret olarak yorumlamıştır Câfer-i Sadık (r.a.).
• Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyâsında beyaz ve tatlı dut yediğini görmek, rüyâ sahibi çok cömert bir hayırsever kişiden büyük bir hayır ve menfaat görür veya göreceğine işâret eder şeklinde tâbir olunmuştur.
• Bazı tâbirciler ise, rüyâsında mevsimi dışında (mevsimsiz) siy ah dut yediğini görmek, rüyâ sahibinin, eşiyle tartışmasına (yani evinde geçimsizlik olduğuna) işâretle yorumlanır. Dutu yemeksizin görmek de aynı yorumla yorumlanır.
• Mevsiminde siyah dut yemek ya da görmek, rüyâ sahibinin kâr ve kazancının artacağına işâret olarak yorumlanmıştır.