Rüyada Dolu Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Dolu Görmek Ne Demek ?Rüyada Dolu Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dolu görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Dolu gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda gökten dolu yağdığını görmek, iyiye yorumlanmaz. Evinizde geçimsizlik ve sıkıntı olacağına işârettir.
• Rüyâsında üzerine gökten dolu yağdığını gören bir kimsenin, birçok malı elinden gider, zarar görür şeklinde tabir edilir.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyâda gökten dolu yağdığını görmek, beş cihete işâret olarak yorumlanmıştır.
1. Belâ ve musibete işâretle,
2. Husumete (düşmanlığa) işâretle,
3. Düşman askerine işâretle,
4. Kıtlık ve yokluğa işâretle,
5. Hastalığa işâretle tâbir edilmiştir.
• Kirmânî’nin yorumu: Dolu rüyâsı hayırla yorumlanmaz. Rüyâda dolu yağdığını görmek, azap, sıkıntı ve ihtiyaçlarını görememek ile tâbir olunur. Ancak mevsiminde birazcık dolu yağdığını görmek, iyidir. Bu rüyâ, o bölgede ucuzluk olacağına işâretle yorumlanır. Bir bölgeye zarar vermeyen (zararsız) dolu yağması da iyiye işâretle yorumlanır. Cenâb-ı Allah’ın o bölgeye yardımına işârettir. Etrafa zarar verecek bir şekilde yağan dolu ise, Cenâb-ı Allah’ın o bölgeye gelecek gazabına işâretle tâbir etmiştir Kirmânî.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Kişinin rüyâda zamansız dolu veya kar yağdığını görmesi, kısa sürecek bir hastalığa yakalanacağına ve bu hastalığını çabuk atlatacağına işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında üzerine dolu yağdığını gören kişinin bu rüyâsı, onun bir kısım malının elinden gideceğine ve maddeten zarar göreceğine işârettir şeklinde tâbir edilmiştir.